Församlingar och pastorat

Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland. Här finns 102 församlingar, 30 enheter* indelade i sex kontrakt.

Hur är stiftet indelat i församlingar, pastorat och kontrakt?
Ladda ner en stiftskarta här, (pdf).

Församling

Församlingen är den primära enheten i Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. I Linköpings stift finns 102 församlingar.
Här kan du söka efter din församling.

Pastorat

*Flera församlingar kan samverka i ett så kallat pastorat. Inom pastoratet hjälps församlingarna åt med verksamheten och det är pastoratet som har ansvar för ekonomi, personal, fastigheter etcetera. Pastoratet utgör en ekonomisk enhet.
En församling som inte samverkar med andra församlingar är en självständig församling och utgör även den en egen ekonomisk enhet. I Linköpings stift finns totalt 30 ekonomiska enheter. 

Kontrakt

Ett kontrakt omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en präst med titeln kontraktsprost som bland annat har till uppgift att biträda biskopen med ledning och tillsyn. I Linköpings stift finns sex kontrakt. 

Indelning

En av stiftsstyrelsens uppgifter är att verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning. I vissa fall kan indelningsändringar behövas för att skapa de strukturer som långsiktigt kan trygga församlingarnas liv, ekonomiskt och kompetensmässigt.

Domkyrkokontraktet 

Linköpings domkyrkopastorat

 • Berga församling
 • Domkyrkoförsamlingen
 • Gottfridsbergs församling
 • Johannelunds församling
 • Landeryds församling
 • Ryds församling
 • Skäggetorps församling
 • S:t Lars församling
 • Tannefors församling

Östgötabygdens kontrakt

Kärna församling

Slaka-Nykils pastorat

 • Lambohovs församling
 • Skeda församling
 • Slaka församling
 • Nykil-Gammalkils församling
 • Ulrika församling

Åkerbo församling

Vreta klosters församling

Vikingstads församling

Vist-Vårdnäs pastorat

 • Vists församling
 • Vårdnäs församling

Rimforsa församling

Finspångs församling

Åtvids församling

Kinda pastorat

 • Kisa församling
 • Västra Eneby
 • Tidersrums församling
 • Horns församling
 • Hycklinge församling

Vätterbygdens kontrakt

Motala församling

Vadstena pastorat

 • Vadstena församling
 • Dals församling

Borensbergs pastorat

 • Fornåsa församling
 • Aska församling
 • Borensbergs församling
 • Klockrike församling
 • Tjällmo församling
 • Västra Ny församling
 • Godegårds församling

Folkungabygdens pastorat

 • Skänninge församling
 • Boxholms församling
 • Ödeshögs församling
 • Vifolka församling
 • Östra Tollstads församling
 • Mjölby församling
 • Väderstads församling

Norrköpings kontrakt

Norrköpings pastorat

 • S:t Olofs församling
 • S:t Johannes församling
 • Borgs församling
 • Kolmårdens församling

Kustbygdens kontrakt

Östra Vikbolandets pastorat

 • Östra Husby församling
 • Jonsbergs församling

Västra Vikbolandets församling

Söderköping S:t Anna församling

Valdemarsvik och Ringarums pastorat

 • Ringarums församling
 • Valdemarsviks församling

Östra Ryds församling

Norra Tjusts pastorat

 • Gamleby församling
 • Lofta församling
 • Ukna församling
 • Loftahammar församling
 • Dalhems församling
 • Odensvi församling
 • Överums församling
 • Västra Eds församling

Södra Tjusts pastorat

 • Hallingeberg-Blackstads församling
 • Gladhammar-Västrum församling
 • Misterhults församling
 • Hjorteds församling
 • Törnsfalls församling
 • Västerviks församling

Smålandsbygdens kontrakt

Vimmerby pastorat

 • Pelarne församling
 • Frödinges församling
 • Locknevi församling
 • Vimmerby församling
 • Rumskulla församling
 • Tuna församling

Södra Vi-Djursdala församling

Aspelands pastorat

 • Hultsfreds församling
 • Vena församling
 • Lönneberga församling
 • Mörlunda-Tveta församling
 • Virserums församling
 • Järeda församling
 • Målilla med Gårdveda församlingar

Ydre pastorat

 • Norra Ydre församling
 • Sund-Svinhults församlingar
 • Västra Ryds församling

Södra Vedbo pastorat

 • Eksjö församling
 • Höreda församling
 • Hult-Edshults församlingar
 • Mellby församling
 • Hässleby-Kråkshults församlingar
 • Norra Solberga-Flisby församlingar
 • Ingatorp-Bellö församlingar

Aneby pastorat

 • Lommaryds församling
 • Haurida-Vireda församlingar
 • Aneby församling
 • Askeryds församling
 • Frinnaryd församling

Tranås pastorat

 • Säby församling
 • Linderås församling
 • Adelövs församling