Meny

Svenska kyrkan i Kinda


Med anledning av Coronasmittan   

OBS! denna text kan komma att uppdateras kontinuerligt i takt med nya rekommendationer.

 

Alla följer vi väl utvecklingen i kölvattnet av coronavirusets spridning. Det väcker många gånger frågor och oro. I alla tider har kyrkans roll varit att vara en trygg hamn i tider av otrygghet, så också nu.

Som pastorat följer vi noga utvecklingen och hanterar de frågor som dyker upp i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Linköpingsstifts samt övriga myndigheters rekommendationer.

 

Följande rekommendationer gäller för närvarande:

Stanna hemma om du känner dig sjuk, har symptom som feber, hosta eller snuva. Stanna hemma två dagar efter det att du tillfrisknat.

Tillhör du någon risk grupp eller är över 70 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du undviker sociala kontakter och stannar hemma så längt det är möjligt.

Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten och tvätta händerna i minst 20 sekunder.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik handhälsning.

 

Följande åtgärder vidtar vi i Kinda pastorat just nu:

Uppdaterat gudstjänstschema finns i kalendariet på denna hemsida. Observera att ändringar kan komma att göras med kort varsel!

Gudstjänsterna på servicehus och äldreboende är inställda tillsvidare. Våra äldre tillhör riskgruppen och ska inte utsättas för onödig risk.

Endast 50 deltagare är tillåtet vid våra gudstjänster, inklusive personal. Det gäller samtliga gudstjänster.

Vi har inga kyrkkaffen eller soppluncher just nu.

Vid nattvarden utdelas endast bröd.

Vi undviker handhälsning.

 

Inställda verksamheter

Öppet hus-verksamheterna är inställda resten av terminen.

Leva-vidare-grupperna räknar vi med att starta upp under hösten igen.

Soppluncherna återkommer till hösten

Planerade konserter är inställda till och med maj ut.

 

Detta gör vi som kyrka just nu:

I samarbete med Blå hästen, som vi sedan tidigare har ett upparbetat samarbete med, går det att beställa lunchlådor och hemkörning via kyrkans kök.

För mer information kontakta: Kacka Holm Hidsjö 0703-00 24 53.

 

Någon att prata med:

Behöver du någon att prata med eller behöver hjälp på annat sätt för att du är isolerad eller liknande så kan du alltid kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Kyrkoherde, Jörgen Sundeborn: 0494-29 04 43

Komminister, Emma Renhorn: 0494-29 04 44

Komminister, Larz Netz: 0494-29 04 42

 

En av kyrkans främsta uppgifter är att vara bedjande. Biskop Martin ber tillsammans med oss med följande bön:

Gud, du som är nådens och modets Gud,

vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.

Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,

med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer

och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.

I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Amen

 

För vidare information och frågor, kontakta Kyrkoherde Jörgen Sundeborn

Telefon: 0494-29 04 43 eller mejl: jorgen.sundeborn@svenskakyrkan.se

 Texten uppdaterad 20-04-01

 

 

Bön i Coronasmittans tid

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner. Med önskan om Guds välsignelse - i förbönens gemenskap. Biskop Martin Modéus

Läs Biskop Martins brev till församlingarna i Coronasmittans tid

Palmsöndagen

Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På Palmsöndagen berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

Tema

Vägen till korset

Liturgisk färg

Violett

Altardekoration

På altaret ställer vi sälgkvistar och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 56, vers 6-8

Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara hans tjänare, ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall jag ta emot på mitt altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord, han som samlar det skingrade Israel: Ännu fler skall jag samla till dem som redan är samlade.

Epistel

Efesierbrevet kapitel 2, vers 12-16

kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 21, vers 1-11

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.' Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 118, vers 19-29

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Herre, hjälp oss! Herre, ge framgång! Välsignad den som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession, med kvistar i händerna, ända till altarets horn! Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.