Svenska kyrkan i Kinda

Förtroendevalda

Här finns information om kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt alla pastoratets församlingsråd.

Öppen kyrka i Västra Eneby sommar 2022

2021-03-26 Kisa kyrkogård information
Just nu sker provtryckning av gravstenar på Kisa kyrkogård. Vi provtrycker var 5:e år och gravstenarna ska klara ett tryck på 35 kg för att vara godkända. Det är ett uppdrag från Centrala Gravvårdskommittén, CGK och vi följer deras riktlinjer. De stenar som inte blir godkända kommer att läggas ner och berörd gravrättsinnehavare får ett brev på posten med mer information. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen 0494-29 04 40 eller kyrkogårdschef Anna Rambin 0494-29 04 52

Gravskötsel

Här kan du läsa mer om våra gravskötslar

Leende präst öppnar kyrkporten.

Svenska kyrkan under coronapandemin

De flesta pandemirestriktioner är nu borttagna. Välkommen att fira gudstjänst, gå på konsert och delta i församlingens aktiviteter!

Expeditions & telefontider: Tisdagar & Torsdagar 10 - 12 samt Onsdagar 13 - 15

Mellan 27 juni - 21 augusti så är expeditionen & telefonväxeln enbart öppen onsdagar Kl. 10 - 12

Man med vandringsryggsäck går i kyrka.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

Församlingsalen/Kyrkans Kök i Kisa

Om du vill hyra Församlingssalen för en sammankomst är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen, tel 0494 - 29 04 40, för närmare information och bokning.

Grönebo lägergård

Grönebo lägergård

Välkommen till Svenska kyrkans lägergård Grönebo. Grönebo ligger ca 9 km från Kisa samhälle mot Tidersrum, vackert belägen med egen strandtomt vid sjön Glimmingen med skog och natur inpå knuten. Vid och runt läger-gården finns det flera utflyktsmål, vandringsleder och badplatser.

Konfirmation

Här kan du anmäla dig till konfirmation 2022-2023

Förskolan Arken

Förskolan Arken är en förskola som drivs av Svenska Kyrkan. Lokalerna ligger i Kisa församlingsgård och i gamla prästgården. Här finns plats för 55 barn.

Kyrkans Begravningsbyrå i Kinda

När någon närstående dör förändras tillvaron. Kyrkans Begravningsbyrå hjälper till med allt som rör dödsfall och begravningar. Kyrkans Begravningsbyrå är öppen för alla, även för de som inte är medlem i Svenska kyrkan

Musikverksamhet

Var med och sjung! Gamla och nya sångare hälsas varmt välkomna. Välkommen att ringa församlingsexpeditionen i Kisa, 0494 - 29 04 40, om du har frågor.

Att leva vidare...

I Svenska kyrkans Leva vidare-grupp finns möjlighet att möta andra och dela erfarenheter om sorg och av att ha förlorat en nära anhörig. Med i gruppen finns en präst som samtalsledare. Gruppen träffas vid sex tillfällen.