Grönebo lägergård
Foto: Joakim Kajelm

Svenska kyrkan i Kinda

Det försvinner saker på Horns kyrkogård

Covid-19 

Nya riktlinjer f o m 1/6 – 30/6

Sittande inne i kyrkan: max 50 personer om man har anvisade platser.
Vi anvisar plats genom att lägga ut psalmbok med agenda i bänkarna. Det ska vara minst en meters lucka mellan varje plats. Familj får sitta tillsammans, dock max 4 i sällskap. (Utan anvisade platser: max 8 personer)

Friluftsgudstjänst: Max 100 personer.
Vid friluftsgudstjänst krävs inga anvisade platser om man är under 100 personer. Är man fler än 100 personer krävs anvisade platser (dock max 500 personer).

Minnesstunder, dopkalas, bröllopsfester i våra lokaler eller annan uthyrning av lokaler etc: Fortsatt max 8 personer.

Nattvard: Det är möjligt att fira nattvard igen och vi återgår till den ordning vi hade fram till och med november dvs att vi endast delar ut bröd.

Se mer info här i kalendern, i vårt nyhetsbrev samt på Facebook.

Var rädda om er!
Jörgen Sundeborn
Kyrkoherde

För att förhindra fortsatt smittspridning har regeringen infört restriktioner vilket påverkar våra verksamheter. Vill du veta mer, gå in och läs HÄR

2021-03-26 Kisa kyrkogård information
Just nu sker provtryckning av gravstenar på Kisa kyrkogård. Vi provtrycker var 5:e år och gravstenarna ska klara ett tryck på 35 kg för att vara godkända. Det är ett uppdrag från Centrala Gravvårdskommittén, CGK och vi följer deras riktlinjer. De stenar som inte blir godkända kommer att läggas ner och berörd gravrättsinnehavare får ett brev på posten med mer information. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen 0494-29 04 40 eller kyrkogårdschef Anna Rambin 0494-29 04 52

Grönebo lägergård

Midsommardagen

Midsommardagen firades tidigare som Johannes döparens dag men har i Evangelieboken från år 2000 fått temat Skapelsen. Bibeltexterna denna dag berättar om Guds skapelse. De uttrycker människans förundran och tacksamhet inför skapelsen, men också vår plats i skapelsen och vårt ansvar att dela livet med varandra med omsorg. De berättar också om regnbågen som Gud satte som tecken på himlen för att visa att Gud aldrig överger sin skapelse.

Tema

Skapelsen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi ängsblommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 1, vers 1-13

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 14, vers 15-17

Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er: ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, 'som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer'. Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje.”

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 1, vers 1-5

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Psaltaren

Psaltaren psalm 104, vers 1-13

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger.