Grönebo lägergård
Foto: Joakim Kajelm

Svenska kyrkan i Kinda

Det försvinner saker på Horns kyrkogård

Covid-19 

Sittande inne i kyrkan: 50 personer, om det är över 50 personer ska det vara anvisade platser. Dock max 300 personer. Vi anvisar plats genom att lägga ut psalmbok med agenda i bänkarna. Det ska vara minst en meters lucka mellan varje plats. Familj får sitta tillsammans, dock max 8 i sällskap. 

Friluftsgudstjänst: 
Vid friluftsgudstjänst krävs inga anvisade platser om man är under 100 personer. Är man fler än 100 personer krävs anvisade platser (dock max 500 personer).

Minnesstunder, dopkalas, bröllopsfester i våra lokaler eller annan uthyrning av lokaler etc:
Kinda pastorats egen COVID-policy angående utnyttjande av pastoratets egna samlingslokaler under i första hand resten av 2021:

Församlingssalen Kisa 100 sittande gäster
Körsalen 36 sittande gäster
Sockenstugan 30 sittande gäster
Åminnelsen, matrummet 12 sittande gäster

Året ut ingen uthyrning till privata fester

Nattvard: Fr. o. m den 3 oktober återgår vi till nattvard med bröd och vin.

Körsång Fr. o. m 1 september jämställs körsång med övrig verksamhet.
Dvs körerna träffas och alla deltagare håller avstånd, minst en meter. 

Var rädda om er!
Jenny Ahlén
vik Kyrkoherde

2021-03-26 Kisa kyrkogård information
Just nu sker provtryckning av gravstenar på Kisa kyrkogård. Vi provtrycker var 5:e år och gravstenarna ska klara ett tryck på 35 kg för att vara godkända. Det är ett uppdrag från Centrala Gravvårdskommittén, CGK och vi följer deras riktlinjer. De stenar som inte blir godkända kommer att läggas ner och berörd gravrättsinnehavare får ett brev på posten med mer information. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen 0494-29 04 40 eller kyrkogårdschef Anna Rambin 0494-29 04 52

Grönebo lägergård

Den Helige Mikaels dag

Dagen berättar om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda (Uppenbarelseboken 12:7-12). I kyrkan är temat denna söndag änglarna, därför brukar ofta flera olika berättelser om änglar lyftas fram. En är berättelsen om Daniel som för sin tro skull kastas till lejonen för att dö, men som blir skyddad av Guds änglar (Daniel 6:16-22). En annan är berättelsen om Jakob som i en dröm får se änglar gå upp och ner mellan himlen och jorden (Första Moseboken 28:10-17). Innehållet i alla berättelserna är ofta kampen mellan gott och ont, och lyfter fram Guds seger över det onda.

Tema

Änglarna

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita blommor, ej liljor, och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Daniel kapitel 6, vers 16-22

På kungens befallning hämtades nu Daniel och kastades i lejongropen. Kungen sade till honom: ”Den gud som du ständigt dyrkar må rädda dig!” Sedan drog man fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill, så att ingenting skulle kunna ändras i Daniels sak. Kungen gick tillbaka till sitt palats. Han fastade hela natten, ville inte ha någon kvinna och låg sömnlös. Tidigt i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen. Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten: ”Daniel, du den levande Gudens tjänare! Har den gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen?” Då hörde kungen Daniels röst: ”Konung, må du länge leva! Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud, och jag har inte heller gjort något ont mot dig, konung.”

Epistel

Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 7-12

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 17-20

De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: ”Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.” Han svarade: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 103, vers 19-22

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! Lova Herren, min själ!