Förskolan Arken

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Vi utgår från barnkonventionen artikel 27. "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, ANDLIGA, moraliska och sociala utveckling."

Förskolan Arken är en förskola som drivs av Svenska kyrkan. Lokalerna ligger i Kisa församlingsgård och i gamla prästgården. Här finns plats för 55 barn.

Vi har tre avdelningar:

Nyckelpigan (1-2år)
Elefanten  (3år)
Regnbågen (4-5år)

Vi har ljusa fina lokaler i nedre planet på Kisa församlingsgård och i de stora salarna i gamla prästgården, med härliga uterum som uppmanar till lek och kreativitet. På gården har vi både äpple och plommonträd som ger härlig frukt.

Maten lagas i vårt eget kök, som ligger på övervåningen av församlingsgården. Det är härligt med egenlagad mat!

Vår grund är förskolans läroplan. Utifrån den utformar vi vårt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid barnens upptäckarglädje. Därför arbetar vi aktivt med barns inflytande, och dokumenterar samt utvärderar med barnen i text och bild. Vårat syfte med det är att tydliggöra barnens eget lärande, och för att barnen skall få möjlighet att påverka och vara delaktiga i att utforma innehållet av vår verksamhet. 

Vi använder oss av appen TYRA som information, schema och dokumentationsverktyg. När ditt barn börjar hos oss kommer du som förälder att få ett inlogg och information om hur du använder TYRA.

Vår profil är barns rätt till andlig utveckling, och här utgår vi från barnkonventionen.
Vår grundsyn är alla människors lika värde. Genom att ta tillvara allas kompetenser på bästa sätt hoppas vi att både barn och vuxna ska känna sig sedda, värdefulla och respekterade. 

En gång i månaden besöker vi kyrkan tillsammans med präst och musiker. 
Där sjunger vi och samlas kring något tema som just då är aktuellt på förskolan.

Öppet Hus
Varje torsdag mellan 9:00 och 11:00 har vi öppen förskola, "öppet hus " i Arkens lokaler, övervåningen i gamla prästgården. Där är man välkommen att leka, fika och pyssla tillsammans.
Ansvarig är Märta Markovic. 

Vill du göra ett besök hos oss?
Kontakta Josefine Rafelt, rektor Förskolan Arken
0494-29 04 48
josefine.rafelt@svenskakyrkan.se