Dop

Välkommen till livet! Att få ta emot ett barn är fantastiskt men innebär också oro inför en oviss framtid. Då känns det bra att kunna vända sig till någon med tacksamhet och oro. därför är ni välkomna att låta döpa ert barn.

Dopet är en gåva från gud, en present med ett löfte om att Gud aldrig kommer överge dig. För att påminnas om närvaron av Gud läses under dopgudstjänsten de ord Jesus sade: ”och jag är med er alla dagar till tidens slut”. I och med dopet blir vi upptagna i den kristna gemenskapen samt även medlemmar i Svenska Kyrkan. Dopet ger inte bara gemenskap med Gud utan också gemenskap med alla andra döpta, var de än bor i världen.
Det finns både barndop och vuxendop. Den som vill leva som kristen kan döpas oberoende av ålder. För att få konfirmeras måste man vara döpt, konfirmation betyder just bekräftelse av dopet. Det är främst konfirmander som vuxendöps före konfirmation, men också andra vuxna som av olika anledningar inte döpts som små är välkomna att döpas.
Dopet sker vanligtvis i eller i anslutning till gudstjänsten på söndagen.
Före dopet vill vi gärna träffa er och tala om dopet och det praktiska omkring. Dopprästen kommer att ta kontakt med er så att ni får möjlighet att påverka hur ert barns dop skall gå till.
Dopklänning finnas att låna på församlingsexpeditionen. Ni har även möjlighet att låna lokal för dopkaffe utan extra kostnad.
Vid önskan om dop kontakta någon av våra präster eller församlingsexpeditionen, 0494-29 04 40.