Kyrkofullmäktige

Kinda pastorats alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige.

Vid kyrkovalet den 19 september 2021 har följande personer blivit invalda i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025.

Ordförande

Anders Lind

Ordinarie

Ann Johansson, vice ordförande
Mathias von Wachenfeldt 
Göran Lindgren
Per-Anders Lind
Anders Ljung
Carolina Klasson
Laila Karlsson
Åke Nilsson
Torbjörn Samuelsson
Liselotte Ljung
Matts Ödgård
Anders Lind
Charlotta Broo Larsson 
Lina Edgar.

Ersättare 

Britt-Marie Lennman
Berit Horned.
Tina Malm
Bertil Andersson