Våra församlingsgårdar

Församlingsgården, Sockenstugan i Kisa samt våra församlingssalar i Horn och Hycklinge används i samband med sammankomster av olika slag. Här bredvid finner du närmare information om dem. Om du önskar göra en bokning för ett evenemang är du välkommen att ringa pastorsexpeditionen, telefon 0494 - 29 04 40.