Kyrkoråd

Kyrkorådet i Kinda pastorat består av 10 ordinarie ledamöter och 9 ersättare med representanter från pastoratets alla församlingar.

Ordförande

Anders Ljung

Berit Horned, vice ordförande

Ordinarie

Ann Johansson
Anders Lind
Liselotte Ljung
Åke Nilsson
Berit Horned
Göran Lindgren
Matts Ödgård
Anders Eriksson
Carolina Klasson

Ersättare

Mathias von Wachenfeldt
Laila Karlsson
Gun Andersson
Catarina Kindesjö
Tina Malm
Nils Nilsson
Lotta Broo Larsson
Gunnel Laine