Hycklinge församlingsråd

Ordförande

Anders Ericsson

ordinarie/ersättare

Per Pettersson
Annette Björklund
Birgitta Nestor
Maria Pettersson
Tina Malm
Gun-Britt Johansson
Birgitta Rödin
Katarina Rosander Karlsson
Stefan Johansson
Uppdelningen på ordinarie och ersättare avser man att återkomma till