Foto: ICON

Webbenkät vid utträde

Till dig som har valt att lämna Svenska kyrkan som medlem. Vi respekterar ditt beslut, men är samtidigt intresserade av varför du valde att fatta ditt beslut? Om du vill ta några minuter att helt anonymt svara på några frågor så hjälper det oss att reflektera över hur vi är och bör vara kyrka här i Kindabygden.

Orsaken till att jag valt att lämna kyrkan är främst?

Vad skulle krävas för att du skulle bli medlem igen?