Personal

Kyrkoherde

  Präster

   Musiker

    Barn- och ungdomsledare

     Kyrkans Kök

      Kyrkogårds- och fastighetschef

       Kyrkvaktmästare

        Administrativ personal

         Personal Förskolan Arken

          Församlingsråd - ordförande

           Kyrkorådets ordförande

            Kyrkofullmäktige ordförande