Västra Eneby församlingsråd

Ordförande

Mathias von Wachenfeldt

 

Ordinarie

Marie Janzén
Maria Kindesjö
Britt-Marie Lennman
Anders Ljung
Axel Söderberg

Ersättare

Erik Björklund
Anna Helander
Anna Johansson
Bodil Söderberg
Carina Selhammar