Förtroendevalda

Här finns information om kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt alla pastoratets församlingsråd.

Kyrkofullmäktige

Kinda pastorats alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige.

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Kinda pastorat består av 10 ordinarie ledamöter och 9 ersättare med representanter från pastoratets alla församlingar.

Församlingsråd

Församlingsråden ansvarar för de grundläggande uppgifter som församlingen har enligt kyrkoordningen och församlingsinstruktionen. Här kan vi se vilka församlingsråd vi har i pastoratet och vilka som sitter i dessa.