Horn kyrkogård

Gravrättsinnehavare vid grönskyltade gravplatser på Horn kyrkogård
Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser som varit grönskyltade under en längre tid. Om ingen anhörig finns till de gravplatserna återgår de till upplåtaren, dvs pastoratet, som beslutar om de ska tas bort eller bevaras 
enligt 7 kap 19§ i begravningslagen. 

Kontakta pastorsexpeditionen 
Telefon 0494-29 04 40, mail kinda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gravrättsinnehavare vid grönskyltade gravplatser på Horn kyrkogård


Kulturgravar på Horn kyrkogård
Kulturgravar på Horn kyrkogård (pdf öppnas i ett nytt fönster)