Tidersrums församlingsråd

Ordförande

Carolina Klasson

Ordinarie

Torbjörn Samuelsson
Göran Samuelsson
Christina Westerdahl, 
Ewa Dacksten Johansson
Gun Andersson

Ersättare

Siv Nordin
Kristin Samuelsson
Allan Westerdahl
Olivia Andwester.