Griftegårdsförvaltning

2021-06-24 Hycklinge kyrkogård
Vattenpumpen till sjövattnet vid Hycklinge kyrkogård har gått sönder vilket innebär att det ej går att ta vatten från de flesta av vattenkranarna.

Vi kommer att köra dit en vattentank för vattning + att det finns en fungerande vattenkran vid vaktmästeriet. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

2021-03-26 Kisa kyrkogård information
Just nu sker provtryckning av gravstenar på Kisa kyrkogård. Vi provtrycker var 5:e år och gravstenarna ska klara ett tryck på 35 kg för att vara godkända. Det är ett uppdrag från Centrala Gravvårdskommittén, CGK och vi följer deras riktlinjer. De stenar som inte blir godkända kommer att läggas ner och berörd gravrättsinnehavare får ett brev på posten med mer information. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen 0494-29 04 40

Säkerhetskontroll av gravstenar
Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av säker montering och justering av gravstenar.

Kyrkogården är en plats för allmänheten och en arbetsplats för personalen på kyrkogårdsförvaltningen. Det är både en arbetsmiljöfråga och en säkerhetsfråga att gravstenarna är säkert monterade. Kyrkogårdsförvaltningen har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen är säkert monterad och att den inte utgör något hot mot varken arbetsmiljön eller säkerheten på kyrkogården. Enligt begravningslagen är gravrättsinnehavaren ansvarig för gravstenen och eventuell gravram. Det är också gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att de är är rätt och säkert monterade.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att gravstenarna besiktigas regelbundet. Besiktningen ska ske vart femte år, såvida gravvården inte uppenbarligen uppvisar säkerhetsbrist däremellan. All gravstenskontroll utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal enligt de riktlinjernar för provning och montering av gravstenar som är framtagen av Centrala gravvårdskommitten(CGK).

Kontrollen som görs innebär i korthet att man gör en belastningskontroll på gravstenarna. Se länk nedan. Kontrollen bekostas av begravningsavgiften och utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Däremot är det gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och därmed står för kostnaden för monteringen och säkerhetsställandet.

De gravstenar som vid en gravstenskontroll bedömts som osäkra kommer att stolpas alt läggas ner. Information om vad som behöver åtgärdas med gravstenen kommer att skickas ut till de gravrättsinnehavare vars stenar underkänts i kontrollen.

Kyrkogårdsförvaltningen har för närvarande ingen möjlighet att hjälpa er med åtgärdandet av er gravsten utan vi föreslår att ni vänder er till ett stenhuggeriföretag. Priserna varierar beroende på storlek på gravsten. Om gravrättsinnehavaren själv vill utföra arbetet går det bra. Arbetet måste följa CGK:s föreskrifter.

Här hittar ni information om säkerheten med mera:
Huvudmannens och gravvårdsfirmans ansvar vid montering
Montering och provning av gravvårdar
Instruktion för provning av gravvårdssäkerhet