Gravrätt

Nu är det dags att förlänga gravrätten för gravrätter som gick ut vid årsskiftet!

Erbjudande om förlängning av gravrätt
Om gravrättstiden gått ut behöver den förlängas för att graven ska vara kvar. Vi erbjuder förlängning av gravrätten i 15 år, mot en kostnad av 1.500 kr. Vill ni inte ha graven kvar ber vi er kontakta oss, via mail eller telefon, för att återlämna graven. Vi skickar då en blankett som ni fyller i och återsänder.
Tänk på att anmäla eventuell adressändring till oss!
Välkommen att beställa gravrättsförlängning via mail till kinda.pastorat@svenskakyrkan.se  eller via telefon 0494-29 04 45, 29 04 40.
I mailet anges
  • Kyrkogårdens namn
  • Gravnummer (inte nödvändigt)
  • Namn på gravsatt/gravsatta
  • Beställarens namn samt telefonnummer dagtid
  • Fakturamottagarens personnummer, namn, adress samt telefonnummer dagtid