Tidersrum kyrkogård

Gravrättsinnehavare vid grönskyltade gravplatser på Tidersrum kyrkogård
Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser som varit grönskyltade under en längre tid. Om ingen anhörig finns till de gravplatserna återgår de till upplåtaren, dvs pastoratet, som beslutar om de ska tas bort eller bevaras 
enligt 7 kap 19§ i begravningslagen. 

Kontakta pastorsexpeditionen 
Telefon 0494-29 04 40, mail kinda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gravrättsinnehavare vid grönskyltade gravplatser på Tidersrum kyrkogård

 

Karta över Tidersrum kyrkogård (pdf öppnas i ett nytt fönster)

 

Kulturgravar på Tidersrum kyrkogård
Kulturgravar på Tidersrum kyrkogård (pdf öppnas i ett nytt fönster)