Edshults kyrktorn
Foto: Bengt Ljunggren Grafica

Södra Vedbo pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i Eksjö, Hult-Edshult, Hässleby-Kråkshult, Höreda, Ingatorp-Bellö, Mellby och Norra Solberga-Flisby församlingar.

Aktuellt från Södra Vedbo pastorat