Foto: Ellinor Färg

Mariagårdens förskola i Eksjö

Läget

Mariagårdens förskola ligger i området Kvarnarp i Eksjö stads södra utkant. Förskolans lokaler ligger i anslutning till Mariakapellet där Eksjö församling firar gudstjänst och har barnverksamhet. Vi har en stor, härlig naturtomt med både naturliga och konstruerade lekmiljöer. Närhet till naturmiljö gör att vi ofta går ut på äventyr i omgivningen och ibland äter vi ute. Förskolan öppnade sin verksamhet i nybyggda lokaler hösten 2018.

Verksamheten

Vi har plats för 30 barn fördelade på två avdelningar, Pärlan för barn 1-3 år och Skatten för barn 3-5 år. På vår förskola är omsorg och trygghet grunden för all vidare verksamhet, varje individ är unik och värdefull. Verksamheten vilar på kristen värdegrund samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den kristna grundsynen och dess kulturarv förmedlar vi genom att vi firar och pratar om dess högtider samt bland andra sånger sjunger kristna sånger, läser berättelser ur Bibeln och ber bordsbön. Barnen får också lära sig att vårda och ta ansvar för naturen, samt vad demokrati och solidaritet innebär. 

MAT

Maten tillagas av vår kock i eget tillagningskök med stor del närodlade och ekologiska råvaror. Barn och pedagoger äter alla mål mat tillsammans i vår matsal. 

Personal

Arbetslaget består av förskolechef, 5 förskollärare/barnskötare, lokalvårdare och kock.

 

 

TYRA

I appen TYRA, som är vårt främsta dokumentationsverktyg, kan du som förälder se vad som händer på förskolan. 

ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
Eksjö kommun administrerar barnomsorgskön till samtliga förskolor och familjedaghem i kommunen, även de fristående. Ansökan görs via Eksjö kommuns hemsida

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om vår verksamhet!

Mariagårdens förskola

Mariagårdens förskola, Dukers väg 115, 575 36 Eksjö
Hitta till oss
0381-66 23 60

sodravedbo.mariagarden@svenskakyrkan.se

Marie Mosskull, rektor
0381-66 23 61

Mariagårdens förskolas personal