Kyrkbladet

Här kan du läsa tidningen som är gemensam för pastoratets sju församlingar.

Kyrkbladet delas ut till samtliga hushåll i församlingarna i Eksjö, Hult-Edshult, Hässleby-Kråkshult, Höreda, Ingatorp-Bellö, Mellby och Norra Solberga-Flisby.

Kyrkbladet ges ut fyra gånger under 2022. Tidningen klassas som samhällsinformation.  

Taltidning

Kyrkbladet produceras som taltidning av Inläsningstjänst. En CD-skiva med papperstidningens innehåll uppläst skickas hem till dig. Skivan kan användas i Daisy-spelare och dator. Kontakta pastorsexpeditionen för att prenumerera: 0381- 66 23 00.