Urngrav

När man valt urngrav är det vanligast att man lämnar kistan vid begravningsceremonin. När man senare känner sig redo har man urnsättning (man har ett år på sig från kremationsdatum). Det vanligaste är att det är de allra närmaste som medverkar, man kan också välja att ha med präst, personal från begravningsbyrå eller från kyrkogårdsförvaltningen.


 Så här går en urnsättning till:
Personalen öppnar graven och gräver med hjälp av en mall, för att komma nära men inte på tidigare gravsatt stoft. Ett band är fäst i urnan för att underlätta nedsättningen. Anhöriga kanske lägger ner en blomma, läser en dikt, sjunger något, säger några ord eller i tysthet sänker urnan. När man känner sig redo att lämna graven finns personal i närheten som fyller igen graven när de anhöriga lämnat platsen.