Förtroendevalda

Södra Vedbo pastorat har ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd. I varje församling har man utsett ett församlingsråd med uppgift att engagera sig i församlingsverksamheten.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år och representanter finns från alla pastoratets församlingar.

Kyrkoråd

Kyrkorådet kan ses som pastoratets styrelse som ansvarar för ledning, samordning och tillsyn inom pastoratet.

Församlingsråd

Det finns ett församlingsråd i varje församling som planerar församlingens verksamhet lokalt.