Förtroendevalda

Södra Vedbo pastorat har ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd. I Varje församling har man utsett ett församlingsråd med uppgift att engagera sig i församlingsverksamheten.