Frivillig i församlingen

Frivilliga krafter i våra församlingar är en förutsättning för vår verksamhet. Vi är oerhört tacksamma för alla som väljer att ge av er tid, era gåvor och förmågor
till vår gemenskap. 

Tack!

Mitt engagemang ger mig en delaktighet

"Jag tror att vi alla behövs i kyrkan alldeles oavsett om det handlar om att bre smörgåsar, sjunga i kören eller vara trogen gudstjänstbesökare. Jag hoppas att min insats gör att fler får uppleva kyrkan som den trygga plats som jag själv gör."

Betydelsefulla möten

Vid min pension gled jag, genom Optimistkören i Eksjö, in i kyrkans verksamhet. Där blev jag tillfrågad om frivilligarbete. Mitt eget önskemål var kontakt med någon äldre person, som önskade sällskap och kanske hjälp.

Att hjälpa till i Backstugan

Man träffar många människor man inte träffat annars. Alla är tacksamma och bjuder på sig själva. Det ger verkligen något tillbaka. Det är aldrig tungt att gå dit. /Gerd Sjöberg

För sång och gemenskap

Jag blir glad av att sjunga och i vår kör är VI-känslan stor. I kyrkan är vi bra på att sprida lugn, hopp och framtidstro i både glädje och sorg. Såklart att jag vill vara med! /Carina Hultgren

Vi vet att det inte är lätt att hinna med allt. Därför är det också helt i sin ordning att du deltar när du kan och vill. Kanske är det en eller flera gånger om året,  helg eller vardag, i regelbunden verksamhet eller i enstaka insatser och projekt.

Som ideell medarbetare hoppas vi att du får glädje och gemenskap, känner att du kan påverka och upplever dig behövd och uppskattad. Du är en viktig kugge som är med och utvecklar våra församlingar.

Musiken förmedlar känslor och skapar minnen

Jag är med i Kyrkokören för att jag tycker det är fantastiskt att man kan förmedla en känsla genom musiken. Och det oavsett om känslan musiken förmedlar skapar nya minnen eller om den hjälper till att hålla minnen vid liv. Att man sedan får göra det i en kör som har sådan gemenskap och som ger så mycket energi ser jag bara som en bonus. /Mats Carlsson

För att jag vill hjälpa till

Efter att jag gick i pension kände jag att jag ville engagera mig genom nya uppgifter. Eftersom jag arbetat som förskolelärare större delen av mitt liv känns det fint att kunna hjälpa till här, bland alla barn som kommer till Internationella caféet. /Ingrid Hesse