Meny

Militär själavård

För Ing 2, Swedec och FMLog med flera inom Eksjö garnison finns militärpastor till stöd för de anställda och deras anhöriga.

Militärpastor inom Eksjö garnison är Igge Alenius.

Militärpastorn finns till för alla inom Eksjö garnison, civil som militär, för kristna och andra troende samt ateister.
Militärpastorn kan vara behjälplig med samtal, råd, undervisning med mera. Det kan handla om tro, familj, ensamhet, etik, med mera som berör oss människor.
Som militärpastor är jag i grunden präst inom Svenska kyrkan, som präst har jag absolut tystnadsplikt när så är överenskommet.

 

Igge Alenius

Igge Alenius

Södra Vedbo pastorat

Präst, Personal Eksjö församling, Personal i Södra Vedbo pastorat, Militärpastor

Mer om Igge Alenius

Komminister i Svenska kyrkan Eksjö, Militärpastor på Eksjö garnison med Ing 2 och Swedec.