Militärpastor Igge Alenius håller korum på regementetsdag på Ing 2.
Foto: Matts Nilsson

Militär själavård

För Ing 2, Swedec och FMLog med flera inom Eksjö garnison finns militärpastor till stöd för de anställda och deras anhöriga.

Militärpastor inom Eksjö garnison är Igge Alenius.

Militärpastorn finns till för alla inom Eksjö garnison, civil som militär, för kristna och andra troende samt ateister.
Militärpastorn kan vara behjälplig med samtal, råd, undervisning med mera. Det kan handla om tro, familj, ensamhet, etik, med mera som berör oss människor.
Som militärpastor är jag i grunden präst inom Svenska kyrkan, som präst har jag absolut tystnadsplikt när så är överenskommet.

 

 • Igge Alenius

  Igge Alenius

  Södra Vedbo pastorat

  Präst, Enhet Gudstjänst och Musik, Personal Eksjö församling, Personal i Södra Vedbo pastorat

  Mer om Igge Alenius

  Igge är präst i Svenska kyrkan Eksjö, Militärpastor på Eksjö garnison med Ing 2 och Swedec. Han har sitt kontor i Kyrkbacksgården, Eksjö.