Höreda-Hult Barn/Familj och Ungdom

Välkommen att vara med i våra barn- och ungdomsgrupper!

KÖREN POPCORN OCH ONSDAX I HÖREDA

Anmäl dig här
Välkommen till Höreda församlingshem, för barn som är 6-12 år.
För dig som går i F-klass till åk 3 börjar vi 14.00 med kören Popcorn, en härlig timme med sång, rytmik och musiklekar. 
Kl. 15.00 övergår vi till ”onsdax” - de som sjungit får vara kvar om de vill, och de som vill kan komma till kl. 15.00. Vi pysslar, leker lekar ute/inne, har en maskerad/termin, bakar och fikar m.m. Avslutningsvis hålls en kort andakt med tänt ljus och vi ber Gud som haver tillsammans. Barnen medverkar ibland i familjegudstjänsterna.

MUSIKLEK OCH TORSDAX I HULT

Anmäl dig här
Välkommen till Hults församlingshem, för barn som är 6-12 år.
För dig som går i F-klass till åk 3 börjar vi 14.00 med Musiklek, en härlig timme med sång, rytmik och musiklekar. 
Kl. 15.00 övergår vi till ”torsdax” - de som sjungit får vara kvar om de vill, och den som vill kan komma till kl. 15.00. Vi pysslar, leker lekar inne/ute, har en maskerad/termin, bakar och fikar m.m. Avslutningsvis hålls en kort andakt med tänt ljus och vi ber Gud som haver tillsammans. Barnen medverkar även ibland i gudstjänsterna. 

tonträffarna i hult

Anmäl dig här
Välkommen till Hults församlingshem, för dig som går i årskurs 4-6.
Vi träffas på tisdagar kl 14.15-15.15 där vi spelar och lär oss sjunga i stämmor.
Avslutningsvis hålls en kort andakt och ibland medverkar vi i gudstjänsterna.

  • Malin Hesselblom

    Malin Hesselblom

    Södra Vedbo pastorat

    Mer om Malin Hesselblom

    Malin Hesselblom är pedagog och arbetar främst med barn och ungdomar. Hon har sitt kontor i Kyrkbacksgården i Eksjö.

MAT OCH PRAT

Gillar Du att laga mat och äta tillsammans? Gillar Du att diskutera/reflektera? Tycker Du om att umgås och träffa andra? Då är detta aktiviteten för Dig! Välkommen!

Hur? Vi träffas varannan onsdag och lagar middag tillsammans (30kr/vuxen, 10 kr/barn). Maten beräknas vara klar runt kl. 18.00 och den som inte kan komma till matlagningen kan ansluta till dukat bord!

Efter gemenskap runt maten samtalar vi om något spännande ämne. Samtalet leds av Henrik Broman (präst i Svenska kyrkan). Alternativ finns också att få spåråkundervisning om Du inte behärskar språket så bra.

När och Var? Onsdagar kl. 16.00 - 19.30 i Betelkyrkan, Hult - varannan vecka. Mat och samtal beräknas vara slut omkring kl. 19.30, men man kan stanna kvar och "hänga" över en kopp kaffe eller te.

För Dig? Du är välkommen att komma de gånger Du har lust och ork, dock behövs anmälan senast kvällen innan förr att rätt mängd ingredienser ska kunna inhandlas.

Anmälan och mer information får man genom Facebookgruppen "Mat och prat i Hult" eller kontaktpersonerna Ylva Thorn-Andersen 073-825 44 11 eller Henrik Broman 070-603 44 80