Alternativ gravplats

 Det blir allt vanligare med gravplatser som är ett alternativ till de traditionella kist -och urngravplatserna, men inte lika anonym som minneslunden. Det finns en plats att gå till, en namnskylt och en smyckningsplats för blommor och gravljus. Alternativa gravplatser finns i olika utförande på Skogskyrkogården, St Lars kyrkogård, Höreda, Edshult, Ingatorp, Bellö och Norra Solberga kyrkogårdar.