Fastigheter

Södra Vedbo pastorat är den tredje största fastighetsägaren i Linköpings stift. I pastoratet finns 12 kyrkor och fyra kapell, samt ytterligare drygt 70 byggnader.

Lokalförsörjningsplan 

Under 2021 tas en lokalförsörjningsplan fram som beskriver hur pastoratet vill hantera sina fastigheter och vilka åtgärder som prioriteras att utföras under de närmsta tio åren. I diskussionen tror vi det är viktigt att skilja på de byggnader som har ett känslomässigt värde och de som har ett symboliskt värde.

Vad tycker du?

Alla är välkomna att lämna synpunkter och förslag i det pågående arbetet. Det är kyrkofullmäktige som beslutar i frågor kring fastigheter och budget. Begravningsavgiften bidrar till finansiering av begravningskapell och begravningsplatser. Övriga fastigheter förvaltas med hjälp av kyrkoavgiften, den som medlemmarna betalar.

Under våren inhämtas församlingsrådens tankar och synpunkter i dessa frågor. Det finns i dagsläget inga beslut eller förslag kring någon förändring av pastoratets fastighetsbestånd.

Läs brevet som skickats till församlingsråden ”Samråd kring pastoratets fastighetsbestånd”

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.