Diakoni

En hjälpande hand, ett lyssnande öra, en hjälp i nöden

Diakoni i Södra Vedbo pastorat

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Hur det sker sker olika ut, men att skapa mötesplatser så att människor bryter isolering och utanförskap är vanligt. Vi är medvandrare en bit på vägen, ger hjälp till självhjälp och möter människor i samtal.

Ett rött hjärta på ett snöre mot en vit bakgrund.

Vad är diakoni?

Medarbetare berättar om arbetsuppgifter inom diakoni. Att skapa mötesplatser för att bryta isolering och ensamhet, att mötas i enskilda samtal och att ge stöd och hjälp till självhjälp.

Matkassar i bil

Din gåva gör skillnad

Ge en gåva till diakonin så hjälper du oss att hjälpa flera. Swisha till 123 318 63 92, märk meddelandet med "diakoni".

Med människan i centrum

"- I varje möte vill jag att människan jag samtalar med ska känna att hon är värdefull." Läs en intervju med Loredana Pogar som sedan flera år arbetar i Eksjö församling. Den 20 juni vigs hon till diakon i Linköpings domkyrka.

Diakon i Svenska kyrkan

Diakonens uppgift är att vara en röst åt de utsatta, att inspirera alla oss församlingsbor att bry oss om våra medmänniskor. Genom samtal och bön hjälper diakonen människor att bearbeta kriser, lösa problem och konflikter eller ge andlig vägledning. För diakonen är det alltid människan, hennes behov och längtan, som står i centrum – oberoende av personliga förutsättningar eller tro. Diakonen känner du igen på den gröna skjortan, eller på halsbandet med ett kors och en duva som är diakonernas signum.

Eksjö

Diakoni

Diakoni

Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Höreda-Hult Diakoni

En hjälpande hand, ett lyssnande öra, en hjälp i nöden

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan vid Höglandssjukhuset i Eksjö är ekumenisk, där Svenska kyrkan och de olika frikyrkorna samarbetar. Vi finns för dig som är patient, närstående eller personal. Vi förmedlar även kontakt med företrädare för annat trossamfund eller religion.