Skötsel av gravplats inom Södra Vedbo pastorat

Välkommen att beställa ett gravskötselavtal eller enstaka åtgärder ur prislistan nedan.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder följande alternativ
för skötsel av gravplats:

Det finns tre olika avtalstyper:
1 års avtal: I början på varje år kommer det en faktura på den skötsel man valt.
3 års avtal: Man betalar in för tre år, när tiden har gått skickas
ett meddelande ut om detta.
Avräkningsavtal. En större summa pengar sätts in, vi garanterar en viss tid, efter det löper avtalet så länge pengarna räcker, när pengarna börjar ta slut skickas det ut ett meddelande

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du vill ha ett exemplar av broschyren!

Vårplantering
Penseer inkl plantering vattning, skötsel, byte av jord vid behov, samt borttagning inför plantering av sommarblommor.
Planeringslåda eller gravrabatt 5-7 blommor 475 kr

Sommarplantering
Blandade sorter, plantering, vattning, skötsel, byte av jord vid behov samt borttagning på hösten.
Planeringslåda eller gravrabatt 5-7 blommor 530 kr

Grundskötsel grusgrav 800 kr
Grundskötsel liten grusgrav 350 kr
Vattning av egen rabatt 250 kr
Minipåsklilja i kruka, sätts ut till påsk, 60 kr
Granristäckning i planteringsyta 140 kr
Ljungplantering 60 kr/styck 
Ljuständning valfri dag, beställ närmaste vardag innan. 70 kr 
Vinterkrans i ris 200 kr
Stentvätt, pris normalsten 600 kr, sten av annat material eller större anläggning lämnar vi pris på.
Arbetskostnad 600 kr/timme

Liten planteringslåda, 40 x 30 cm  570 kr
Stor planteringslåda , 60 x 40 cm  690 kr
Nergrävning planteringslåda  600 kr

Förnyelse av gravrätt
15 år 1 000 kr

Gravljus på granris som lagts på marken.

Vill du ha hjälp att tända ett ljus vid graven?

Kanske vid allhelgona eller vid en särskild årsdag som är betydelsefull. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder ljuständning på såväl gravar som i minneslund