Foto: Rebecka Walfridson

Kyrkor och kyrkogårdar

i Södra Vedbo pastorat

Kyrkor och kapell

I pastoratet finns det tolv kyrkor och fyra kapell.

Kyrkogårdar

I pastoratet finns det tolv kyrkogårdar med stor spännvidd på karaktär och ålder.

Hyra våra lokaler

Vi lånar ut lokaler till dopkaffe och minnesstund vid begravningar. Vi hyr även ut till sammanträden och andra möten.

Fastigheter

Under 2021 tas en lokalförsörjningsplan fram som beskriver hur pastoratet vill hantera sina fastigheter och vilka åtgärder som prioriteras att utföras under de närmsta tio åren.

Se föreläsningen "Upp ur glömskan"

Vilka böcker är det som gömmer sig på kyrkvindarna, och vad har de för kulturhistoriskt värde?

Kyrkoguider för Ingatorp och Eksjö kyrkor

Se filmer och lyssna på berättelser om kyrkornas historia, antingen via datorn eller genom att scanna QR-koder som finns utanför kyrkorna.

Se och lyssna på berättelser om människoöden

Nio kulturgravar på Sankt Lars kyrkogård och sex kulturgravar på Hults kyrkogård har försetts med skyltar med QR-koder. Scanna dem med din smartphone och lyssna på berättelser om personen som är begravd.

Ingatorps tiondebod

Denna bod är en av Sveriges äldsta bevarade träbyggnader. En analys av årsringarna visat att timret till boden fälldes någon gång mellan 1219 och 1239. Boden har omsorgsfullt restaurerats under de senaste åren och det har genererat både nationell och internationell uppmärksamhet.

Kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.

Bebyggelseregistret

I Bebyggelseregistret (BeBR) finns information om det byggda kulturarvet. Informationen kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Kulturarv

Kulturarv är materiella och immateriella spår av mänsklig aktivitet genom tiderna. Spåren kan vara historiska uttryck, objekt eller företeelser. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön, till exempel en enskild anläggning, en bygd eller en region.