Meny

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk, där Svenska kyrkan och de olika frikyrkorna sammarbetar. Vi förmedlar kontakt med din egen församlingspräst/pastor, företrädare för annat trossamfund eller religion - det är viktigt att få prata med någon som delar ens språk och tro.

någon att tala med

Du som är patient, närstående eller personal

Sjukhuskyrkan finns till för Dig
- när Du behöver själavårdande samtal
- när Du behöver någon som har tid att lyssna
- när Du önskar kontakt med företrädare för andra kyrkor/religioner

Kontakta oss
- genom avdelningspersonalen
- genom någon av Dina anhöriga/närstående
- genom att ringa eller besöka sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk, där svenska kyrkan och frikyrkorna samarbetar

Bön- och meditationsrummet är öppet dagtid för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro.
Meditations- och bönerummet finns i hus 37, plan 2. Målpunkt B.

Sjukhuskyrkans expedition finns i hus 37, plan 2. Målpunkt B. Sjukhuskyrkans personal finns tillgänglig på dagtid och kan övrig tid nås via avdelningsexpeditionerna.
Vid behov tar vi hjälp av Eksjö församlings präster.

Vi har tystnadsplikt!

välkommen att ta kontakt med oss!

 

Sjukhuskyrkans blomma/symbol

Du ser en blomma, ett sidoskott på en avbruten gren.

Sjukhuskyrkans symbol

Den vill säga, att det som gått sönder eller skadats skall finna nya vägar till liv igen.

Symbolen vill tala till oss alla inom sjukvården, att ta hand om hela människan både kropp, själ och ande för att ge henne åter nya möjligheter, nya vägar.

Både den avbrutna grenen och sidoskottet som gått i blom finns, som du ser, inneslutna i ett kors.
Detta vill säga oss att vi finns till i Guds omsorg och Hans närhet.