Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk, där Svenska kyrkan och de olika frikyrkorna samarbetar. Vi förmedlar kontakt med din egen församlingspräst/pastor, företrädare för annat trossamfund eller religion - det är viktigt att få prata med någon som delar ens språk och tro.

Välkommen att ta kontakt med
Sjukhuskyrkan på Höglandssjukhuset i Eksjö

Sjukhuskyrkans expedition, telefon 010-243 52 95.
Ulf Bergstrand, diakon från Svenska kyrkan
Gunnar Höjman, pastor från frikyrkorna på Höglandet
Samtalsrum och meditations- och bönerum finns vid målpunkt B på plan 2, hus 37.
Här finns information om sjukhuskyrkan på 1177.se

När vardagen ställs på ända

Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör… Vardagen ställs på ända och innehåller utmaningar för både patienter, anhöriga och vårdpersonal.

någon att tala med

För dig som är patient, närstående eller personal.

Sjukhuskyrkan finns till för Dig
- när du behöver själavårdande samtal
- när du behöver någon som har tid att lyssna
- när du önskar kontakt med företrädare för andra kyrkor/religioner

Kontakta oss
- genom avdelningspersonalen
- genom någon av dina anhöriga/närstående
- genom att ringa eller besöka sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk, där svenska kyrkan och frikyrkorna samarbetar

meditations- och bönerum

Är öppet dagtid för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro. Det är öppet för alla, oavsett religion och livsåskådning. Meditations- och bönerummet finns vid målpunkt B på plan 2, hus 37.

Sjukhuskyrkans expedition

Sjukhuskyrkans expedition och samtalsrum finns vid målpunkt B på plan 2, hus 37. Sjukhuskyrkans personal finns tillgänglig på dagtid och kan övrig tid nås via avdelningsexpeditionerna. Vid behov tar vi hjälp av Eksjö församlings präster.
Vi har tystnadsplikt.

Sjukhuskyrkans blomma/symbol

Sjukhuskyrkans symbol

Du ser en blomma, ett sidoskott på en avbruten gren.
Den vill säga, att det som gått sönder eller skadats skall finna nya vägar till liv igen.
Symbolen vill tala till oss alla inom sjukvården, att ta hand om hela människan både kropp, själ och ande för att ge henne åter nya möjligheter, nya vägar.

Både den avbrutna grenen och sidoskottet som gått i blom finns, som du ser, inneslutna i ett kors. Detta vill säga oss att vi finns till i Guds omsorg och Hans närhet.