Kyrkogårdar

I pastoratet finns det tolv kyrkogårdar med stor spännvidd på karaktär och ålder.

Se och lyssna på berättelser om människoöden

Nio kulturgravar på Sankt Lars kyrkogård och sex kulturgravar på Hults kyrkogård har försetts med skyltar med QR-koder. Scanna dem med din smartphone och lyssna på berättelser om personen som är begravd.

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan är huvudman för den största delen av begravningsverksamheten i Sverige. Det innebär att se till att det finns begravningsplatser och lokaler vid begravning för alla invånare.

Bebyggelseregistret

I Bebyggelseregistret (BeBR) finns information om det byggda kulturarvet. Informationen kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Kulturarv

Kulturarv är materiella och immateriella spår av mänsklig aktivitet genom tiderna. Spåren kan vara historiska uttryck, objekt eller företeelser. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön, till exempel en enskild anläggning, en bygd eller en region.