Att välja gravplats

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvidd mellan helt anonymt i minneslund till en stor gravplats med gravram och grus

Tänk igenom om graven ska ha plats för flera kistor eller urnor och om det finns speciella önskemål som till exempel storlek på gravvård eller väderstreck för kistan. Om man vet att man kommer att pynta och smycka graven mycket är oftast en traditionell gravplats bättre än en alternativ gravplats där ytan är begränsad och kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln.

Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen för att diskutera de olika alternativen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta den rätta platsen. Möjlighet finns också att spridas i naturen, ansökan görs då hos Länsstyrelsen.

Valet av minnesplats är helt individuellt, inget är fel.
Att låta den avlidnes önskan bestämma är en bra utgångspunkt.
En gravplats har man i många år och finns det någon gravplats i släkten som kan användas är det ofta ett bra alternativ.

Alla bokförda invånare har rätt till kostnadsfri gravplats på någon av pastoratets kyrkogårdar.

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.