Begravningsombud

Enligt begravningslagen ska det i varje kommun finnas ett begravningsombud.

Ombuden är utsedda av Länsstyrelsen och deras uppgift är att känna till hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

De ska också ta tillvara ickemedlemmars intresse när det gäller omläggning, utvidgning eller andra stora förändringar på någon kyrkogård. En annan viktig uppgift är att ha kontinuerlig kontakt med andra trossamfund.

Ombuden har rätt att ställa frågor och medverka vid de sammanträden där begravningsfrågor diskuteras. Ombuden ska hos kammarkollegiet godkänna församlingens förslag till begravningsavgift.

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan kontakta ombudet vid speciella begravningsfrågor.

Enligt begravningslagen ska det i varje kommun finnas ett begravningsombud.

I Eksjö kommun är det Klas Wigren, läs mer på Eksjö kommuns hemsida

I Nässjö kommun är det Uno Kenstam, läs mer på Nässjö kommuns hemsida