Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Att leva vidare

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra sorgen lättare att bära.

Leva vidare grupper

Leva vidare grupper finns till för dig när en närstående avlidit. Det är en samtalsgrupp för sörjande där vi minns tillsammans. En präst och/eller diakon finns med. 

Vi startar nya grupper löpande under året, kontakta pastorsexpeditionen för att få mer information. 

Södra Vedbo pastorat expedition

Besöksadress: Österlånggatan 17, 575 31  EKSJÖ
Postadress: Box 248, 575 23  EKSJÖ

Tfn exp: 0381-66 23 00

e-post: sodravedbopastorat@svenskakyrkan.se

Öppettider:
Måndag-Torsdag 10.00-12.00, 13.00-15.00 
Fredag 10.00-12.00

Varje människas sorg är unik.

NÄR NÅGON TAGIT SITT LIV 

Är du närstående till någon som tagit sitt liv, och vill träffa andra i liknande situation? I enkel och ordnad form får vi berätta och lyssna på varandra när vi sätter ord på det som smärtar och ger sorg. Sorgen är olika för alla, och våra berättelser ser olika ut.

Kontakt:
Gunnar Höjman, sjukhuspastor, 010-243 51 48
Karolina Bäckström, präst, 0381-66 23 04