Meny

Att leva vidare

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra sorgen lättare att bära.

Leva vidare grupper

Leva vidare grupper finns till för dig när en närstående avlidit. Det är en samtalsgrupp för sörjande där vi minns tillsammans. En präst och/eller diakon finns med. 

Vi startar nya grupper löpande under året, kontakta pastorsexpeditionen för att få mer information. 

Varje människas sorg är unik.

NÄR NÅGON TAGIT SITT LIV …

Du som är närstående till någon som tagit sitt liv, vill du träffa andra i liknande situation? I enkel och ordnad form får vi berätta och lyssna på varandra när vi sätter ord på det som smärtar och ger sorg. Sorgen är olika för alla, och våra berättelser ser olika ut.

Ny grupp startar våren 2020, hör gärna av dig!

Kontakt:
Gunnar Höjman, sjukhuspastor, 010-243 51 48, 010-243 52 95 (exp)
Janet Andersson, diakon, 0381-66 23 06
Karolina Bäckström, präst, 0381-66 23 04