Vid dödsfall

När någon, som står en nära, går bort hamnar man oftast i en svår och ovan situation

Samtidigt som sorgen och saknaden tar kraft behöver man lösa en rad praktiska saker. Men det är inte bråttom, sjukhuset, serviceboendet eller polisen (vid olycka) tar hand om kroppen och ser till att den kommer till bårhuset.
Det är bra att ta det lugnt och tänka efter och kontrollera om om det finns några skriftliga eller muntliga önskemål från den avlidne innan man fortsätter planera.
När man tänkt igenom hur den avlidne/ni vill att begravningen ska utformas är det lämpligt att kontakta begravningsbyrån eller församlingen som hjälper till med de praktiska frågorna.
Tiden mellan dödsfall och gravsättning alt. kremering får vara högst en månad. Man har sedan ett år på sig från kremering tills askan ska vara gravsatt. Som anhörig är det bra att vara medveten om det på ett tidigt skede.

I samtalsgrupper för sörjande kan man tillsammans med diakon och präst dela sin sorg med andra.