Änglamark
Foto: Gerd Käll

Förskolan Änglamark i Solberga

Läget

Förskolan Änglamark ligger centralt i Solberga samhälle, en mil utanför Nässjö. Vi finns i en gul villa med uppvuxen trädgård.  I den stora härliga trädgården finns uppvuxna fruktträd, bärbuskar och odlingslådor. Barnen har goda möjligheter till lek och rörelse. Det är gångavstånd till både skog, gymnastiksal och lekpark. Förskolan Änglamark startade 1988.

Verksamhet

Vi har 30 platser fördelade på två avdelningar. Vi arbetar enligt läroplanens mål med olika teman där man integrerar språk, miljö, teknik, matematiska begrepp, jämställdhet, skapande verksamhet, musik, drama, rörelse och lek.

Hela dagen är den pedagogiska leken viktig för samspelet mellan barnen, där lär man sig ansvarstagande, turtagande o socialt samspel. Vi är mycket utomhus, varje vecka går vi till skogen. Flera gånger om året äter de äldre barnen i skogen. Hela naturen är full av spännande saker. Nyfikenhet är viktig. Vi stimulerar barnen att hitta naturmaterial som man kan undersöka o ställa frågor om. Förskolan arbetar medvetet för att kemikaliebanta barnens lekmiljö. Vi inbjuder till Gudstjänster där barnen medverkar två gånger per termin.

Mat

Änglamark har egen kokerska och maten lagas på plats. Vi serverar ekologisk mjölk och kravodlade bananer, övrig frukt/grönsaker är svensk i mån av tillgång. Vi serverar alltid svenskt kött, flera andra produkter är ekologiska.

Personal

Arbetslaget består av förskolechef, 6 förskollärare/barnskötare, lokalvårdare och kock.

Ansökan om förskoleplats

Nässjö kommun administrerar barnomsorgskön till samtliga förskolor och familjedaghem i kommunen, även de fristående. Ansökan görs via Nässjö kommuns hemsida.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om vår verksamhet! 

 

Förskolan Änglamark

 

Förskolan Änglamark, Nässjövägen 18, 57176 Solberga
Hitta till oss
0380-55 50 90
anglamark.sodravedbo@svenskakyrkan.se

 

Marie Mosskull, rektor
0381-66 23 61

Foto: Gerd Käll

Personal på Änglamarks förskola