Begravning

Begravning

Begravningsgudstjänsten - ett sätt att säga farväl av en människa

Ett farväl

Det är viktigt att ta farväl och särskilt viktigt vid livets slutliga avsked - döden. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss och fått betyda men även be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne eller honom i Guds händer.

Planering inför begravning

Vid ett dödsfall är det vanligt att anhöriga först kontaktar en begravningsbyrå och att de sedan sköter kontakten med församlingsexpeditionen för bokning av dag för begravning, kyrka, präst och kantor. Innan varje begravningsgudstjänst träffar prästen de anhöriga för att utformar gudstjänsten tillsammans. Så som varje människa är unik blir också varje avsked unikt. Man kan ta avsked av den döde i kyrkan eller ute på kyrkogården då kistan sänks ner i graven. Man kan också väja kremering d.v.s att kroppen bränns till aska som sedan läggs i en urna. Kremering kan göras efter begravningsgudstjänsten. Då gravsätts urnan efter några veckor eller månader. Det vanligaste är att anhöriga håller i gravsättningen och om man vill kan även en präst medverka. Man kan också kremeras innan begravningen och att begravningsgudstjänsten hålls som en ”akt över urna”. Gravsättningen kan då göras direkt efter begravningen. För den som vill ha en enkel begravning eller som inte vill se kistan finns det i de flesta församlingarna inom Södra Vedbo pastorat bårtäcke att låna. Bårtäcke kan användas vid såväl jordbegravning som vid kremation. Då begravningsakten efterföljs av kistgravsättning tas bårtäcket av innan utbärningen för gravsättning. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta under en minnesstund där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Kostnaden ingår i kyrkoavgiften för  Svenska kyrkans medlemmar

För den som är medlem i Svenska kyrkan så ingår kostnaden för begravningsgudstjänsten i kyrkoavgiften och till minnesstunden lånas våra församlingshem ut i möjligaste mån. Svenska kyrkan tillämpar s.k. begravningsclearing, vilket betyder att hemförsamlingen betalar de kyrkliga kostnaderna även om begravningen sker i annan församling. I begravningsavgiften som alla betalar ingår kostnaden för gravsättning och ev. kremering.

Borgerlig begravning

Den som inte tillhör Svenska kyrkan erhåller inte kyrklig begravning, eftersom vi vill respektera den dödes livsåskådning men genom begravningsavgiften har alla rätt till en lokal för begravningsceremoni, gravsättning och ev. kremering. I vissa fall kan icke kyrkotillhöriga få kyrklig begravning, men man får då vara beredd att betala kostnader som kyrkotillhöriga slipper.

Begravningstider

Hult-Edshult, Höreda och Mellby kyrkor: torsdagar och fredagar kl. 11.00 och 13.00

Kyrkor och kapell i Eksjö: Tisdagar klockan 11.00 och 13.30 - dock inte under sommaren. Onsdagar klockan 13.30 - ceremoni som inte sker enligt Svenska kyrkans ordning. Torsdagar och fredagar klockan 11.00 och 13.30
 
Ingatorp och Bellö kyrkor: torsdagar och fredagar kl. 11.00 

Hässleby och Kråkshults kyrkor: onsdagar och fredagar kl. 11.00.

Norra Solberga och Flisby kyrkor: torsdagar kl 11.00 och fredagar kl. 11.00 och 13.00.

Skriften Om begravning

Skriften riktar sig till alla, oavsett livsåskådning, som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige.Finns på flera språk samt inläst på svenska.

Blommor

Jordbegravning eller kremation

begravning med gravsättning av kista brukar kallas jordbegravning. Att kremeras innebär att den döde bränns till aska som sedan gravsätts.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.