Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan är huvudman för den största delen av begravningsverksamheten i Sverige. Det innebär att se till att det finns begravningsplatser och lokaler vid begravning för alla invånare.

Kyrkogårdsförvaltningen i Södra Vedbo pastorat är geografiskt Eksjö kommun med en liten bit av Nässjö kommun med Norra Solberga och Flisby.
Sammanlagt finns 12 kyrkogårdar. I kyrkogårdsförvaltningens uppdrag ingår att tillhandahålla gravplatser åt alla som är bosatta inom pastoratet oavsett trosuppfattning.

Vid dödsfall

När någon, som står en nära, går bort hamnar man oftast i en svår och ovan situation

Att välja gravplats

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvidd mellan helt anonymt i minneslund till en stor gravplats med gravram och grus

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Skötsel av gravplats inom Södra Vedbo pastorat

Här hittar du aktuell prislista för gravskötsel.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda och betalar skatt i Sverige betalar en begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten

Gravljus på granris som lagts på marken.

Vill du ha hjälp att tända ett ljus vid graven?

Kanske vid allhelgona eller vid en särskild årsdag som är betydelsefull. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder ljuständning på såväl gravar som i minneslund

Digital satsning på vårt kulturarv

Eksjö, Hult och Ingatorp först ut med QR-koder vid kyrkor och gravar.

Kyrkogårdar

I pastoratet finns det tolv kyrkogårdar med stor spännvidd på karaktär och ålder.