Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan är huvudman för den största delen av begravningsverksamheten i Sverige. Det innebär att se till att det finns begravningsplatser och lokaler vid begravning för alla invånare.

Kyrkogårdsförvaltningen i Södra Vedbo pastorat är geografiskt Eksjö kommun med en liten bit av Nässjö kommun med Norra Solberga och Flisby.
Sammanlagt finns 12 kyrkogårdar. I kyrkogårdsförvaltningens uppdrag ingår att tillhandahålla gravplatser åt alla som är bosatta inom pastoratet oavsett trosuppfattning.