Östra Vikbolandets pastorat

Med hänsyn till rådande omständigheter gäller följande:

Konfirmandverksamheten enligt schema

Klockringning genomförs som hittills när respektive gudstjänst skulle hållas

Var och en har förmånen att varje söndag och helgdag - i psalmboken -bedja/läsa Dagens bön, Evangeliet 1 årgången, Fader vår samt välsignelsen, i familj eller enskilt.

Musikgudstjänster och körer - Coronapandemien tvingar oss att låta pastoratets körverksamhet vila. Uppdaterad information finns på vår kyrkomusiker Martin Riessens Facebooksida https://www. facebook.com/ostravikbolandet

Reservation för justeringar på kort varsel. Se hemsidan eller ring expeditionen/prästerna