Östra Vikbolandets pastorat

Med hänsyn till rådande omständigheter i anslutning till covid-19-pandemin gäller följande:

Barnverksamheten börjar för våren den 1/3 och 2/3 2021

Konfirmandverksamheten flyttas fram till tidigast mars månad

Samtliga gudstjänster, med undantag för begravningsgudstjänster, ställs in mars månad ut.

Lunchträffar och de Kyrkliga syföreningarna är inställda tills vidare

Vårens församlingsresa flyttas till 2022

Klockringning genomförs som hittills när respektive gudstjänst skulle hållas

Var och en har förmånen att varje söndag och helgdag - i psalmboken -bedja/läsa Dagens bön, Evangeliet 1 årgången, Fader vår samt välsignelsen, i familj eller enskilt.

Swishnummer för lokal fasteinsamling till Act Svenska kyrkan 123 567 86 77