Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Vikbolandets pastorat

15 september, 13 efter Trefaldighet
Häradshammar  18.00  Kvällsmässa, Fransson
Jonsberg  11.00  Högmässa, Fransson

16 september
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret

17 september
Gyllingegården  13.30  Snäckan
                        15.10  Fisken

18 september
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Fransson

22 september, 14 efter Trefaldighet
Östra Husby  11.00  Visitationshögmässa med kontraktsprosten Karin Björk, pastoratets präster, personal, medarbetare, förtroendevalda, körer. Samkväm i Gyllingegården

23 september
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret

24 september
Gyllingegården  13.30  Snäckan
                        15.10  Fisken

25 september
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS
Gyllingegården  12.00  Lunchträff. Peter Fransson berättar om Taizé.
Anmälan senast 22/9, tel. 0125-240 50

26 september
Gyllingegården  19.00  Församlingsafton med Tomas Sjödin 

29 september, Den heliga Mikaels Dag
Östra Husby  11.00  Högmässa, Sjöberg
Häradshammar  09.30  Gudstjänst, Sjöberg
Jonsberg  11.00  Familjegudstjänst för alla åldrar med bibelutdelning till 6-åringar, Fransson
Rönö  14.00  Gudstjänst, Fransson

30 september
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret

Reservation för ändringar