Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Vikbolandets pastorat

23 januari
Gyllingegården  11.00  Gemenskaparna
                        19.00  Studiecirkeln i Gyllingegården

26 januari, 3 efter Trettondedagen
Östra Husby  11.00  Högmässa, Sjöberg
Häradshammar  09.30  Gudstjänst, Sjöberg
Jonsberg  11.00  Högmässa, Fransson
Östra Ny  14.00  Gudstjänst, Fransson

27 januari
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret
Östra Husby kyrka  19.00  Förintelsens Minnesdag - Minneshögtid med musik och recitation. Martin Riessen, orgel och Margareta Gustavsson, recitation framför Oskar Lindbergs Musik till Jobs bok från 1928. Enkelt kyrkkaffe serveras efteråt
Den 27 januari 1945 befriades KZ Auschwitz-Birkenau av sovjetiska trupper. Enligt beslut i FN är 27 januari internationell minnesdag.

28 januari
Gyllingegården  13.30  Snäckan

29 januari
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS

Reservation för ev. ändringar