Meny

Östra Vikbolandets pastorat

Vi vill ta ansvar för att hindra och fördröja smittspridning men också öka sammanhållning och trygghet. Vi följer regeringens och våra myndigheters beslut och direktiv när det gäller coronasmittan. Vi tar utgångspunkten i omsorg om människor i riskgrupperna och vill möta de människor som behöver särskild hjälp och stöd genom samverkan med alla goda krafter.

Möjlighet till enskild nattvard – kontakta prästerna 0125-506 07, 0125-504 04

Kom inte till kyrkan om det finns tecken på luftsvägssymtom/sjukdom

Hälsa inte i hand, håll avstånd

Kyrkkaffe eller annan förtäring liksom eftersamlingar ställs in

Kyrkliga syföreningarna inställda tills annat meddelas

Andakterna på Wijkagården är inställda tills annat meddelas

Lunchträffarna flyttas fram ytterligare en tid

Gemenskaparna inställda

Församlingsinstruktionsdagen framflyttad till 10/10

Konfirmationen framflyttad till helgen 17-18/10

Reservation för justeringar på kort varsel

23 september
Jonsberg 19.00 Nynnalong

27 september, 16 söndagen efter Trefaldighet
Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström

28 september
Gyllingegården 09.00 Kyrkis
                          13.30 Ankaret

29 september
Gyllingegården 13.30 Snäckan
                          15.30 Fisken
30 september
Häradshammar 19.00 Nynnalong

1 oktober
Gyllingegården 11.00 Gemenskaparna. Medtag eget kaffe
19.00 Församlingsafton. Se ovan. Anmälan senast 24/9

4 oktober, Den helige Mikaels dag
Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Fransson, K. Youssef, H. Youssef
Jonsberg 18.00 Taizégudstjänst, Fransson

5 oktober
Gyllingegården 09.00 Kyrkis
                          13.30 Ankaret

6 oktober
Gyllingegården 13.30 Snäckan
                          15.30 Fisken

7 oktober
Rönö 19.00 Nynnalong

11 oktober, Tacksägelsedagen
Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg
Östra Ny 11.00 Skördegudstjänst, Fransson. Auktion av alster på kyrkbacken
Rönö 18.00 Temagudstjänst jakt, Fransson

12 oktober
Gyllingegården 09.00 Kyrkis
                          13.30 Ankaret

13 oktober
Gyllingegården 13.30 Snäckan
                          15.30 Fisken

14 oktober
Östra Husby 19.00 Nynnalong

17 oktober
Östra Husby 14.00 Konfirmationsgudstjänst, Sjöberg, Fransson, K. Youssef, H. Youssef, Riessen

18 oktober, 19 söndagen efter Trefaldighet
Östra Husby 11.00 Högmässa med konfirmandera, Sjöberg, Fransson, K. Youssef, H. Youssef, Riessen

19 oktober
Gyllingegården 09.00 Kyrkis
                          13.30 Ankaret

20 oktober
Gyllingegården 13.30 Snäckan
                          15.30 Fisken

21 oktober
Östra Ny 19.00 Nynnalong

24 oktober
Rönö 16.00 Musik i kyrkan, Riessen

25 oktober, 20 söndagen efetr Trefaldighet (normaltid)
Häradshammar 09.30 Högmässa, Enström
Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson
Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson

31 oktober, Alla Helgons dag
Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
Häradshammar 18.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
Jonsberg 16.00 Minnesgudstjänst, Fransson, M. Riessen, A-C Hallgren
Rönö 14.00 Minnesgudstjänst, Fransson, M. Riessen, A-C Hallgren

1 november, Söndagen efter Alla Helgons dag
Östra Husby 11.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
Östra Ny 16.00 Minnesgudstjänst

Reservation för ev. ändringar