Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Vikbolandets pastorat

19 november
Gyllingegården  13.30  Snäckan

20 november
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Fransson

24 november, Domssöndagen
Östra Husby  11.00  Högmässa, Fransson
Jonsberg  11.00  Gudstjänst, Torbo
Rönö  14.00  Högmässa, Fransson

25 november
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret

26 november
Gyllingegården  13.30  Snäckan

27 november
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS
Gyllingegåren  12.00  Lunchträff. ”Rosenljusen”. Rolf Åhrberg berättar. Kostnad 50 kr, anmälan senast 24/11

28 november
Gyllingegården  11.00  Gemenskaparna

Reservation för ändringar