Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Vikbolandets pastorat

18 mars
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret
Östra Ny  14.00  Kyrkliga syföreningen i Nygården, årsmöte

20 mars
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Fransson
Gyllingegården  12.00  Lunchträff
Rönö  19.00  Passionspredikan

21 mars
Gyllingegården  11.00  Gemenskaparna

24 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Östra Husby  11.00  Högmässa, Fransson. Kyrkliga syföreningen bjuder till kyrkkaffe med våfflor och lotterier
Häradshammar  09.30  Högmässa, Fransson, M. Riessen, kyrkokören
Jonsberg  11.00  Högmässa, Torbo
Rönö  14.00  Högmässa, Torbo, Riessen, Hallgren, JÖR-kören. Kyrkkaffe med våfflor. Johan Bagge visar film och informerar om MAF

25 mars
Gyllingegården  09.00  Kyrkis
                        13.30  Ankaret

26 mars
Gyllingegården  13.30  Snäckan
                        15.10  Fisken

27 mars
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS
EFS missionshus  19.00  Passionspredikan, Fransson

28 mars
Gyllingegården  19.00  Bokcirkel

31 mars, Midfastosöndagen
Östra Husby  18.00  Musikgudstjänst, Torbo
Jonsberg  11.00  Högmässa, Enström
Östra Ny  14.00  Högmässa, Enström

Reservation för ändringar