Meny

Östra Vikbolandets pastorat

Vi vill ta ansvar för att hindra och fördröja smittspridning men också öka sammanhållning och trygghet. Vi följer regeringens och våra myndigheters beslut och direktiv när det gäller corona-smittan. Vi tar utgångspunkten i omsorg om människor i riskgrupperna och vill möta de människor som behöver särskild hjälp och stöd genom samverkar med alla goda krafter.

Möjlighet till enskild nattvard – kontakta prästerna 0125-506 07, 0125-504 04

Kom inte till kyrkan om det finns tecken på luftsvägssymtom/sjukdom

Hälsa inte i hand, håll avstånd

Kyrkkaffe eller annan förtäring liksom eftersamlingar ställs in

Kyrkliga syföreningarna inställda tills annat meddelas

Körövningar och körmedverkan inställda tills annat meddelas

Andakterna på Wijkagården är inställda tills annat meddelas

Barnverksamheten pågår så länge grundskolan pågår

Lunchträffen 15/4 inställd. Nästa lunchträff 16/9

Församlingsinstruktionsdagen 18/4 framflyttad till 10/10

Gemenskaparna inställda, beräknas träffas igen 3/9 kl 11.00

Församlingsresan 27/5 framflyttad till den 26/5 2021

Reservation för justeringar på kort varsel

5 april, Palmsndagen
Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Sjöberg
Jonsberg 11.00 Gudstjäsnt, Torbo
Östra Ny 14.00 Gudstjänst, Sjöberg, Riessen, sång A-C Hallgren

8 april
Östra Husby 19.00 Passionsgudstjänst, Sjöberg
Rönö 19.00 Passionsgudstjänst, Fransson

9 april, Skärtorsdagen
Östra Husby 19.00 Skärtorsdagsmässa, Sjöberg, K. Youssef, H. Youssef
Jonsberg 19.00 Skärtorsdagsmässa, Fransson

10 april, Långfredagen
Östra Husby 18.00 Långfredagens kvällsgudstjänst, Sjöberg
Häradshammar 11.00 Långfredagsgudstjänst, Sjöberg, sång Sara Rising
Jonsberg 11.00 Långfredagsgudstjänst, Fransson
Östra Ny 15.00 Långfredagsgudstjänst: vid korset/Nionde timmen, Fransson, Riessen

11 april, Påskafton
Rönö 23.30 Påsknattsmässa, Sjöberg

12 april, Påskdagen
Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, K.Youssef, H. Youssef, sång Marie Johansson
Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson, de Koster, sång A-C Hallgren,
Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson, Riessen, sång A-C Hallgren

13 april, Annandag påsk
Häradshammar 11.00 Gudstjänst, Fransson

19 april, 2 söndagen i Påsktiden
Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson

26 april, 3 söndagen i Påsktiden
Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson
Rönö 14.00 Gudstjänst, Fransson

 

Reservation för ev. ändringar