Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Vikbolandets pastorat

22 juni, Midsommardagen
Östra Husby  11.00  Högmässogudstjänst Mauritzbergs Slottskapell, Torbo
Jonsberg  11.00  Högmässa, Fransson

23 juni, Johannes döparens dag
Östra Husby  11.00  Högmässa, Fransson
Rönö  18.00  Musik i sommarkväll, Fransson. Orgelkonsert med Dr. Michael Dierks

26 juni
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS
Arkösund  14.00–16.00  Sommarcafé

29 juni
Östra Ny  17.00  Kyrkogårdsvandring
               18.00  Helgsmålsbön, Fransson

30 juni
Häradshammar  09.30  Högmässa, Fransson, L-Å Nilsson
Östra Ny  18.00  Högmässa, Fransson

3 juli
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Fransson
Östra Ny  14.00-16.00  Sommarcafé i Östra Ny kyrka och Nygården

7 juli, 3 efter Trefaldighet
Häradshammar  18.00  Musik i sommarkväll, Torbo. ”Svensk musik från fyra sekler”. Per-Olof Sköld och Bengt-Göran Sköld
Rönö  11.00  Högmässa, Torbo

10 juli
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
Rönö  14.00  Kyrkliga syföreningens utflykt till Stegeborgsgården

14 juli, 4 efter Trefaldighet
Östra Husby  11.00  Gudstjänst, Fransson
Häradshammar  09.30  Högmässa, Fransson
Jonsberg  11.00  Friluftsgudstjänst, Kvarnberget, Arkösund, Torbo. Medtag kaffekorg
Östra Ny  18.00  Musikgudstjänst, Torbo. Sofie Hallin och Kalle Främberg

17 juli
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Fransson

21 juli, Apostladagen
Östra Husby  11.00  Högmässa, Fransson
Jonsberg  18.00  Musik i sommarkväll, Fransson. Mikael Roos och Josefine Andersson

23 juli
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS

28 juli, 6 efter Trefaldighet
Östra Husby  11.00  Friluftsgudstjänst i Vållingstad, Sjöberg, Claes Malm, trumpet. Medtag kaffekorg
Häradshammar  09.30  Högmässa, Fransson
Jonsberg  11.00  Högmässa, Fransson
Rönö  14.00  Friluftsgudstjänst i Arvidslund, Sjöberg

4 augusti, Kristi Förklarings Dag
Häradshammar  18.00  Högmässa, Sjöberg
Rönö  11.00  Högmässa på Capella Ecumenica, Sjöberg, JÖR-kören, A-C Hallgren. Båt från Kåreholm  10.15 och 10.45. Möjlighet till kaffeköp

7 augusti
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Sjöberg

11 augusti, 8 efter Trefaldighet
Östra Husby  11.00  Högmässa, Sjöberg
Jonsberg  11.00  Friluftsgudstjänst, Enström. Avgiftsfri båt från Arkösund kl.10.00
Östra Ny  18.00  Högmässa, Sjöberg

14 augusti
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
Östra Husby  14.00-16.00  Sommarcafé i Gyllingegården
Rönö  14.00  Kyrkliga syföreningen i Bygdegården. Värdinna: Kerstin Boija

18 augusti, 9 efter Trefaldighet
Östra Husby  18.00  Musik i sommarkväll, Sjöberg. Ann-Christin Hallgren, Martin Riessen
Jonsberg  11.00  Högmässa, Sjöberg
Rönö  14.00  Friluftsgudstjänst i Segerbo, Sjöberg. Kaffe genom hembygdsföreningen
Östra Ny  14.00  Kyrkliga syföreningen i Nygården. Värdinna: Margareta Pålsson

21 augusti
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS.
Gyllingegården  19.00  Konfirmandinskrivning

25 augusti, 10 efter Trefaldighet
Häradshammar  11.00  Högmässa, Sjöberg                             
Jonsberg  18.00  Musik i sommarkväll, Sjöberg. Sofia och Fredrik Lindgren, Martin Riessen, flöjt, orgel, trumpet

26  augusti
Jonsberg  19.00  JÖR-körens övningar för hösten börjar i Gyllingegården, Ö. Husby

28 augusti
Wijkagården  11.00  Gudstjänst, EFS

31 augusti
Jonsberg  17.30  Pilgrimsvandring
               18.00  Helgmålsbön, lekmannaledd

Reservation för ändringar