Östra Vikbolandets pastorat

Vi vill ta ansvar för att hindra och fördröja smittspridning men också öka sammanhållning och trygghet. Vi följer regeringens och våra myndigheters beslut och direktiv när det gäller coronasmittan. Vi tar utgångspunkten i omsorg om människor i riskgrupperna och vill möta de människor som behöver särskild hjälp och stöd genom samverkan med alla goda krafter.

29 november (1 Advent)-10 januari 2021 genomförs inga fysiska Gudstjänster.

Möjlighet till enskild nattvard – kontakta prästerna 0125-506 07, 0125-504 04

Kyrkliga syföreningarna inställda tills annat meddelas

Andakterna på Wijkagården är inställda tills annat meddelas

Lunchträffarna flyttas fram ytterligare en tid

Gemenskaparna inställda

Reservation för justeringar på kort varsel

Var och en har förmånen att varje söndag och helgdag - i psalmboken bedja/läsa Dagens bön, Evangeliet 1 årgången, Fader vår samt välsignelsen, i familj eller enskilt.

Reservation för ev. ändringar

LEDIG TJÄNST: