Meny

Körer

ÖSTRA HUSBY - HÄRADSHAMMAR KYRKOKÖR
Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Körledare: Martin Riessen, tel 0125-240 51

JÖR-KÖREN
Övning måndagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Körledare: Ann-Christin Hallgren, tel 070-321 32 84