Körer

 

ÖSTRA VIKBOLANDSKÖREN
Övning måndagar i Gyllingegården kl 19.00-21.00
Ledare: Ann-Christin Hallgren, tel 070-321 32 84, info@annchristinhallgren.se

ALLSÅNGARNA (PASTORATETS ÖPPNA ALLSÅNGSKÖR)
Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00-20.30
Ledare: Martin Riessen, tel 0125-240 51, martin.riessen@svenskakyrkan.se