Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi Kärlek uttryckt i kyrkans liv.

Diakoni vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Välkommen att ta kontakt när Du behöver någon

•    som kan dela Din sorg, oro och glädje
•    som Du kan rådgöra och samtala med
•    som kan bryta Din ensamhet
•    som kan vara till stöd i andra situationer
  
Diakoner har tystnadsplikt.
De gör  hembesök eller tar emot besök i avskildhet.

Kontakt:
Diakon Lars Rauséus, tel 0125-240 50
E-post: lars.rauseus@svenskakyrkan.se