Jonsbergs kyrka

Jonsbergs kyrka

Kyrkan är byggd 1726. Pastoratet enda träkyrka renoverad 1961 efter en brand.
 
Kyrkoherde
Fredrik Hollertz 0125-506 07
 
Kyrkan
0125-311 51
 
Hemgården
0125-310 60
 
Kyrkväktare
Marcus Andersson 0125-311 51