Konfirmander

Konfirmation 2023-2024

För dig som är född 2009 eller tidigare, som vill delta i ett minnesvärt år fyllt av gemenskap, glädje, lärande och spännande reflektioner kring livet.

Med relationsskapande och gemenskap i centrum tar vi oss an stora som små frågor kring livet och tron. Konfirmandtiden ger dig möjlighet att tillsammans med andra ungdomar diskutera, lära och reflektera kring den kristna tron. I samband med allt detta så utgör skratt, glädje och roliga aktiviteter en stor del! Vad innebär konfirmation? Konfirmationen handlar om kristen tro, och kristen tro handlar om livet. Skratt och allvar, full fart och stilla andakt, gemenskap och vänner, stora frågor, Gud och ditt liv. Själva konfirmationsdagen är en bekräftelse på dopet.

Kostar det något att konfirmera sig?
Konfirmationen är gratis.

Vad ska vi göra?
Under året har vi flera roliga aktiviteter planerade. Du kan vänta dig utflykter (bland annat till Stockholm, Vårdnäs stiftsgård och Linköpings domkyrka), läger, lekar och mycket gott fika. Och framför allt: en fantastiskt rolig och högtidlig konfirmationsdag som består av en gudstjänst där vi firar er stora dag!

Välkommen på introduktion den 6/9

kl. 18.00 i Gyllingegården! Ta med dina kompisar och kom till Gyllingegården för en informationskväll, detta är startskottet för er konfirmation! Här får du möjlighet att träffa personal och unga-ledare som kommer att följa er på resan genom konfirmandåret. Anmälan med kontaktuppgifter samt personnummer skickas till:
ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se

Har du några frågor:
Fredrik Hollertz, kyrkoherde
fredrik.hollertz@svenskakyrkan.se

Sofia Bjärbo, barn/ungdomsledare
sofia.bjarbo@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!