Vill du bli medlem?

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har tankar kring tro, men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

https://www.svenskakyrkan.se/medlem/bli-medlem

Kontakta församlingsexpeditionen, tel 0125-500 25 eller någon av prästerna.