Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut av Östra Vikbolandets pastorat och utkommer 4 gånger per år.