Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravningsombud

Länsstyrelsens ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.De som gått ur Svenska kyrkan har inte rätt till konfirmation, vigsel eller begravningsgudstjänst, men man betalar begravningsavgift.

I begravningsavgiften ingår lokal för icke kyrklig begravning, gravsättning och plats på kyrkogård, samt kostnader för att anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.

Ebbe Ericsson
Gröna gatan 2
616 33 Åby
011-604 65, 073-054 86 77
ebbe.ericsson@telia.com