Pastorat

Kyrkofullmäktige
Gunnar Peterson, ordförande
Göran Johansson, vice ordförande

Kyrkoråd
Johan Bagge, ordförande
Marie Johansson, vice ordförande

Församlingsrådet Östra Husby
Sara Rising, ordförande
Carin Andersson, vice ordförande

Församlingsrådet Jonsberg
Lisbet Paulsson, ordförande
Ann-Christine Wastesson, vice ordförande

Begravningsombud
Ebbe Ericsson
Gröna gatan 2
616 33 Åby
011-604 65, 073-054 86 77
ebbe.ericsson@telia.com