Kontakta oss

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 VIKBOLANDET
Telefon: 0125-500 25 Plusgiro: 10 48 09 - 0
E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.ostravikbolandet.se

PASTORSEXPEDITIONEN
Telefon till pastorsexpeditionen 0125-500 25
 
Assistent Ann-Cathrin Tersmeden
Administratör: onsdag och torsdag: 10-12, 13-16    fredag: 10-12
Undantag: helgdagar, semester, sjukledighet och planering

Gravbok: Lena Almne 0125-504 50
Onsdag 10-12, 13-16

Släktforskning: Landsarkivet Vadstena 0143-753 50

Präst: onsdagar:  11-12     fredagar: 10-12
Därutöver träffas församlingarnas präst på angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.
Präst kan sökas alla dagar och tider.

Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg, tel 0125-506 07
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se

Komminister
Peter Fransson, tel 0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Prästerna kan alltid kontaktas för samtal eller önskemål om besök.
Den som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på sjukhus är välkommen att kontakta prästerna. 

KYRKORÅDET
Ordförande

Johan Bagge, tel 070-767 05 06

För kontaktuppgifter till övrig personal, klicka här