Kontakta oss

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 VIKBOLANDET
Telefon: 0125-500 25 Plusgiro: 10 48 09 - 0
E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.ostravikbolandet.se

PASTORSEXPEDITIONEN
Telefon till pastorsexpeditionen 0125-500 25
 
Assistent Ann-Cathrin Tersmeden
Administratör: onsdag och torsdag: 10-12, 13-16    fredag: 10-12
Undantag: helgdagar, semester, sjukledighet och planering

Släktforskning: Landsarkivet Vadstena 0143-753 50

Präst: onsdagar:  11-12     fredagar: 10-12
Därutöver träffas församlingarnas präst på angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.
Präst kan sökas alla dagar och tider.

Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg, tel 0125-506 07
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se

Komminister
Peter Fransson, tel 0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Prästerna kan alltid kontaktas för samtal eller önskemål om besök.
Den som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på sjukhus är välkommen att kontakta prästerna. 

Organist
Musikdirektör Martin Riessen, tel 0125-240 51
martin.riessen@svenskakyrkan.se

Tjänstefria dagar
Torbjörn Sjöberg i regel måndagar, tisdagar
Peter Fransson i regel torsdagar, fredagar
Martin Riessen i regel måndagar, tisdagar

Församlingspedagog och diakoniansvarig
Khuloud Youssef, tel 0125-240 50
khuloud.youssef@svenskakyrkan.se

Barnskötare
Vakant

Kyrkväktare
Östra Husby: Johan Nilsson, tel 0125-240 52
johan.c.nilsson@svenskakyrkan.se

Häradshammar: Göran Walterhed, tel 0125-700 18
goran.walterhed@svenskakyrkan.se

Jonsberg: Marcus Andersson, tel 0125-311 51
marcus.l.andersson@svenskakyrkan.se

Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman, tel 0125-101 01
roberth.zitman@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDET
Ordförande

Johan Bagge, tel 070-767 05 06