Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta oss

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 VIKBOLANDET
Telefon: 0125-500 25 Plusgiro: 10 48 09 - 0
E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.ostravikbolandet.se

PASTORSEXPEDITIONEN
Telefon till pastorsexpeditionen 0125-500 25
 
Assistent Ann-Cathrin Tersmeden
Administratör: måndag och onsdag: 10-12, 13-16    fredag: 10-12
Undantag: helgdagar, semester, sjukledighet och planering

Släktforskning: Landsarkivet Vadstena 0143-753 50

Präst: onsdagar:  11-12     fredagar: 10-12
Därutöver träffas församlingarnas präst på angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.
Präst kan sökas alla dagar och tider.

Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg, tel 0125-506 07
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se

Komminister
Peter Fransson, tel 0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Prästerna kan alltid kontaktas för samtal eller önskemål om besök.
Den som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på sjukhus är välkommen att kontakta prästerna. 

Organist
Musikdirektör Martin Riessen, tel 0125-240 51
martin.riessen@svenskakyrkan.se

Tjänstefria dagar
Torbjörn Sjöberg i regel måndagar, tisdagar
Peter Fransson i regel torsdagar, fredagar
Martin Riessen i regel måndagar, tisdagar

Församlingspedagog och diakoniansvarig
Khuloud Youssef, tel 0125-240 50
khuloud.youssef@svenskakyrkan.se

Barnskötare
Hala Youssef, tel 0125-504 50
hala.youssef@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare
Östra Husby: Johan Nilsson, tel 0125-240 52
johan.c.nilsson@svenskakyrkan.se

Häradshammar: Göran Walterhed, tel 0125-700 18
goran.walterhed@svenskakyrkan.se

Jonsberg: Marcus Andersson, tel 0125-311 51
marcus.l.andersson@svenskakyrkan.se

Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman, tel 0125-101 01
roberth.zitman@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDET
Ordförande

Kaj Nielsen, tel 0125-134 38