Kontakta oss

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 VIKBOLANDET
Telefon: 0125-500 25 Bankgiro: 5407-0891
E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Telefon till församlingsexpeditionen 0125-500 25
Torsdag 10-12 och 13-16, fredag 10-12

Gravbok 0125-506 20
Torsdag 10-12, fredag 10-12

Släktforskning: Landsarkivet Vadstena 0143-753 50

Församlingarnas präster nås på angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.
Präst kan sökas alla dagar och tider.

Kyrkoherde
Fredrik Hollertz, tel 0125-506 07
fredrik.hollertz@svenskakyrkan.se

Komminister
Peter Fransson, tel 0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Prästerna kan alltid kontaktas för samtal eller önskemål om besök.
Den som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på sjukhus är välkommen att kontakta prästerna. 

KYRKOGÅRD
E-post: ostravikbolandet.kyrkogard@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDET
Ordförande

Johan Bagge, tel 070-767 05 06

För kontaktuppgifter till övrig personal, klicka här