Syföreningar

Östra Husby träffas i Gyllingegården första onsdagen i månaden kl 14.00 (4/9, 2/10, 6/11, 4/12)
Kontaktperson: Doris Borén, tel 0125-504 99

Jonsbergs kyrkliga syförening träffas andra måndagen i månaden kl 14.00, (9/9, 7/10, 11/11, 9/12) ibland i Hemgården i Jonsberg men oftast hemma hos medlemmarna.
Kontaktperson: Margareta Herrström Persson, tel 0125-200 87

I Östra Ny träffas man oftast i Nygården, tredje måndagen i månaden kl 14.00 . Terminens första träff var den 19/8 och i höst träffas man 16/9, 14/10, 18/11.
Kontaktperson: Kerstin Karlsson, tel 0125-100 86

Rönö syförening träffas under hösten i Rönö bygdegård andra onsdagen i månaden kl 14.00  den 11/9, 9/10. Den 13/11 träffas man redan 12.00.
Kontaktperson: Kerstin Boija, tel 0125-131 41, 070-254 65 47