Foto: Fredrik Hollertz

Syföreningar

Östra Husby första onsdagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Doris Borén, tel 070-522 16 42

Jonsberg andra måndagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Margareta Herrström Persson, tel 0125-200 87

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Kerstin Karlsson, tel 070-885 10 86