Syföreningar

De kyrkliga syföreningarna beräknas genomföra sina sammankomster med iakttagande av de regler och rekommendationer som gäller med anledning av pandemin.

Östra Husby första onsdagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Doris Borén, tel 0125-504 99
1/9, 6/10, 3/11 och 1/12

Jonsberg andra måndagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Margareta Herrström Persson, tel 0125-200 87
13/9, 11/10, 15/11 och 13/12

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Kerstin Karlsson, tel 0125-100 86
20/9, 18/10, 22/11 och 20/12

Rönö andra onsdagen i månaden kl.14.00
Kontaktperson: Kerstin Sundqvist, tel 070-279 18 37
8/9, 13/10 och 10/11